สินค้าและการให้บริการ

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( FIRE ALARM SYSTEMS )

2.ระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP SYSTEMS)

3.บริการงานด้านบ่อบำบัด ล้างบ่อบำบัด น้ำดี - น้ำเสีย

4.เครื่องปั่นไฟสำรอง (GENERATOR ENGINES)

5.ระบบท่อน้ำ (WATER PIPING SYSTEM)

6.บริการงานตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบต่างๆของอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

7.จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิง ระบบน้ำดีน้ำเสีย