ผลงานที่ผ่านมา

บริการงานระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ในภาครัฐ และ เอกชน

ให้บริการล้างทำความสะอาดบ่อบำบัด ดูแลบำรุงรักษา และให้คำปรึกษา โดยทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี


ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง, ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, อุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้, เครื่องตรวจวัดความร้อน, อุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยทีมงานผู้ชำนาญเฉพาะทาง


PM FIRE PUMP

PM Fire Pump หรือ การบำรุงรักษาป้องกันระบบ Frie Pump เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

 

งานซ่อมระบบวาล์วกันน้ำภาครัฐและเอกชน

บริษัททีอาร์.พาวเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีวิศวะกรและทีมงานผู้เชียวชาญ ให้คำปรึกษา ดูแลและบำรุงรักษา วาล์ว ในโรงงานและอาคารต่างๆ