บริษัท ทีอาร์.พาวเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ให้บริการงานด้านระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยและระบบน้ำดีน้ำเสียในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจร โดยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการด้านระบบ พร้อมทีมงานคุณภาพ

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและซ่อมบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงและระบบน้ำดีน้ำเสีย และยังมีการ จัดจำหน่ายปั๊มในระบบส่งจ่ายน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายชุดปั๊มดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท ทีอาร์.พาวเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านที่มีความต้องการติดตั้ง ระบบดับเพลิง ระบบน้ำดี น้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตราฐานสากลและถูกต้องตามหลักกฎหมาย